ระบบลงเวลาเข้า-ออก ด้วยใบหน้า

Spread the love

ลงเวลาเข้า-ออกงานด้วยใบหน้าพนักงาน ป้องกันการลงเวลาเข้า-ออกงานแทนได้อย่างได้ผล ส่งรายงานสรุปอัตโนมัติ รายวัน รายเดือน รายปี ประหยัดงบประมาณ ไม่ต้องซื้อเครื่อง สแกนลายนิ้วมือราคาหลายพันบาท และซอฟต์แวร์หลายหมื่นบาท

ระบบบริหารจัดการโรงเรียนผ่าน Mobile Application

Spread the love

ระบบบริหารจัดการโรงเรียนผ่าน Mobile Application

โปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการเรียนสำหรับนักเรียน ที่ติดตั้งบนเครื่องอุปกรณ์สมาร์ตโฟน,แท็บเล็ต และ ไอแพด ที่รวมทุกอย่างของโรงเรียนไว้บนมือถือ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร,ข่าวประกาศจากโรงเรียน,ปฏิทินกิจกรรม,ตารางสอน, การบ้าน,งานที่ได้รับมอบหมาย,ลาเรียน ตลอดจน รูปภาพประทับใจ หรือ ไฟล์งานต่างๆ จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

คุณสมบิติเด่น

  • ติดตั้งแอพบนอุปกรณ์สมาร์โฟน,แท็บเล็ต หรือ ไอแพด
  • ติดตาม รับข้อมูข่าวสาร ประกาศ จากโรงเรียน
  • ตารางเรียน ปฏิทินกิจกรรม ตารางกีฬาต่างๆ
  • การบ้าน งานที่ได้รับหมอบหมายต่างๆ กำหนดวันส่งการบ้าน
  • รูปภาพกิจกรรม รูภาพประทับใจต่างๆ
  • แบ่งปัน ไฟล์งานต่างๆ
  • ลาเรียน,ลาป่วย
  • ที่อยู่ติดต่อคุณครู, ข้อมูลเพื่อนนักเรียนในชั้น

 

โปรแกรมระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดศรีสะเกษ

Spread the love

ภาพบรรยากาศการตรวจรับโปรแกรมระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยทาง ISD และ AI Mediaได้จัดอบรมระบบให้แก่คณะครูที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย