ระบบลงเวลาเข้า-ออก ด้วยใบหน้า

Spread the love

ลงเวลาเข้า-ออกงานด้วยใบหน้าพนักงาน ป้องกันการลงเวลาเข้า-ออกงานแทนได้อย่างได้ผล ส่งรายงานสรุปอัตโนมัติ รายวัน รายเดือน รายปี ประหยัดงบประมาณ ไม่ต้องซื้อเครื่อง สแกนลายนิ้วมือราคาหลายพันบาท และซอฟต์แวร์หลายหมื่นบาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *