โปรแกรมระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดศรีสะเกษ

Spread the love

ภาพบรรยากาศการตรวจรับโปรแกรมระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยทาง ISD และ AI Mediaได้จัดอบรมระบบให้แก่คณะครูที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *